Xã hội Nhật Bản : Đơn xin hỗ trợ sinh kế tăng 23,7% so với cùng kỳ trong tháng 3, mức tăng 3 tháng liên tiếp.

Xã hội Nhật Bản : Đơn xin hỗ trợ sinh kế tăng 23,7% so với cùng kỳ trong tháng 3, mức tăng 3 tháng liên tiếp.

ダウンロード - 2023-06-07T144259.724.jpg


Có 24.493 đơn xin hỗ trợ sinh kế trên toàn quốc trong tháng 3, tăng 23,7% so với cùng tháng năm trước. Đây là tháng thứ ba liên tiếp tỷ lệ này vượt quá mức của cùng tháng năm trước. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã công bố vào ngày 7.

Đây là mức tăng cao thứ hai kể từ năm 2012, khi số lượng đơn đăng ký hàng tháng bắt đầu được công bố. Từ tháng 4 năm ngoái đến tháng 1 năm nay, tỷ lệ tăng từ 0 đến 11% so với cùng tháng năm trước, nhưng từ tháng 2 đã tăng hơn 20%. Số lượng đơn đăng ký trong tháng 3 tăng 5.172 trường hợp so với 19.321 trường hợp của tháng trước.

Theo Bộ phận Phục hồi của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cho biết " Khi tình trạng Corona kéo dài, nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của người dân đã bị ảnh hưởng do tình hình kinh tế xã hội (chẳng hạn như giá cả cao) và việc cắt giảm các biện pháp khác nhau đã được thực hiện do thảm họa Corona"

Có 22.190 hộ gia đình mới đã bắt đầu sử dụng hỗ trợ sinh kế, tăng 4439 hộ gia đình (25,0%) so với cùng tháng năm trước. Tổng cộng có 1.647.341 hộ gia đình nhận được hỗ trợ sinh kế.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Your content here
Top