hỗ trợ hệ thống y tế

  1. yuki1485

    Covid-19 Tiền hợp tác cho các tổ chức y tế, 15 tỉnh cung cấp độc lập ... Để đảm bảo hệ thống y tế cho những ngày nghỉ lễ cuối năm và năm mới

    Theo khảo sát của Yomiuri Shimbun, tính đến ngày 25, có 15 tỉnh như Tokyo và Osaka trả tiền hợp tác cho các cơ sở y tế điều trị và xét nghiệm cho bệnh nhân nhiễm coronavirus trong dịp lễ cuối năm và năm mới. Với sự lây lan ở mức độ lây nhiễm cao nhất từ trước đến nay, một số chính quyền địa...
Top