hỗ trợ quân sự

  1. yuri

    Chính trị Lực lượng phòng vệ Nhật Bản mò dẫm để hỗ trợ các nước đang phát triển. Đào tạo thực tế và tham quan "bằng hình thức trực tuyến là rất khó"

    "Dự án hỗ trợ nâng cao năng lực" truyền đạt các bí quyết như cứu trợ thảm họa và vệ sinh do Lực lượng phòng vệ trau dồi cho quân đội ở các nước đang phát triển. Sự lây lan của virus corona mới đã hạn chế lưu lượng người tham gia và nó gần như bị cắt đứt, nhưng nó đã hoạt động trở lại vào tháng...
Top