hỗ trợ sinh sống

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật bản : Đơn xin hỗ trợ đời sống tăng 20% trong tháng 2, mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2020

    Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã công bố vào ngày 10 rằng đã có 19.321 đơn xin hỗ trợ đời sống trong tháng 2, tăng 20,5% so với cùng tháng năm ngoái. Đây là tháng tăng thứ hai liên tiếp. Tốc độ tăng lần đầu tiên ở mức 20% kể từ tháng 4 năm 2020, khi tình hình tuyển dụng trở nên tồi tệ...
  2. yuri

    Xã hội Nếu chuyển đến Fukushima cùng gia đình, sẽ được hỗ trợ 2 triệu yên ... Hỗ trợ tiền cho 12 thành phố, thị trấn xung quanh nhà máy điện hạt nhân

    Năm tới, chính phủ đã quyết định cung cấp tối đa 2 triệu yên cho những người chuyển đến sống tại 12 thành phố thị trấn xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Vào tháng 3 năm sau sẽ là 10 năm kể từ vụ tai nạn hạt nhân, nhưng dân số của các khu vực mà lệnh sơ tán của 12 thành phố thị...
Top