hỗ trợ tài chính

  1. yuki1485

    Xã hội Mở rộng hỗ trợ tài chính cho các bệnh viện công ở các khu vực đông dân cư vì lý do tăng chi phí do đối phó Corona .

    Bộ Nội vụ và Truyền thông đã quyết định mở rộng hỗ trợ tài chính từ chính phủ khi chi phí hoạt động của các bệnh viện công ở các khu vực đông dân cư đang tăng lên do đối phó với loại virus Corona mới. Đối với các bệnh viện công hỗ trợ chăm sóc y tế tại các khu vực đông dân cư, Bộ Nội vụ và...
Top