Xã hội Mở rộng hỗ trợ tài chính cho các bệnh viện công ở các khu vực đông dân cư vì lý do tăng chi phí do đối phó Corona .

Xã hội Mở rộng hỗ trợ tài chính cho các bệnh viện công ở các khu vực đông dân cư vì lý do tăng chi phí do đối phó Corona .

K10013005121_2104291728_2104291736_01_02.jpg


Bộ Nội vụ và Truyền thông đã quyết định mở rộng hỗ trợ tài chính từ chính phủ khi chi phí hoạt động của các bệnh viện công ở các khu vực đông dân cư đang tăng lên do đối phó với loại virus Corona mới.

Đối với các bệnh viện công hỗ trợ chăm sóc y tế tại các khu vực đông dân cư, Bộ Nội vụ và Truyền thông sẽ hỗ trợ 80% chi phí cần thiết cho các chính quyền địa phương đang hoạt động với thuế phân bổ đặc biệt.

K10013056191_2105281443_2105281517_01_02.jpg


Tuy nhiên, việc đối phó với virus Corona mới đã làm tăng chi phí vận hành và tạo gánh nặng cho chính quyền địa phương.Vì lý do này, Bộ Nội vụ và Truyền thông đã quyết định tăng mức thuế phân bổ đặc biệt tối đa theo số giường bệnh tại các bệnh viện lên 30% trong năm nay để mở rộng hỗ trợ tài chính. Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông Takeda cho biết, "Chúng tôi sẽ duy trì chức năng của các bệnh viện ở những khu vực không có lợi nhuận và mở rộng các biện pháp tài chính để không cản trở việc đảm bảo hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế trong khu vực."

Năm tài chính vừa qua , thuế phân bổ đặc biệt để hỗ trợ các bệnh viện công ở các khu vực đông dân cư là 29 tỷ yên trên toàn quốc, nhưng với việc mở rộng hỗ trợ này, Bộ Nội vụ và Truyền thông dự kiến sẽ tăng thêm tới 9 tỷ yên trong năm tài chính này.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top