hoàng gia nhật bản

  1. yuki1485

    Người Nhật Thiên Hoàng có sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận cư trú và hộ chiếu hay không?

    Mỗi người Nhật đều có sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận cư trú và có thể có hộ chiếu, nhưng Thiên Hoàng, người đặc biệt tồn tại đối với người Nhật và là biểu tượng của người dân, liệu có sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận cư trú hay không ? Lần này, tôi đã thử điều tra về hộ khẩu, giấy chứng nhận cư trú và...
Top