hoạt động tìm việc

  1. yuki1485

    Việc làm Nhật Bản : Xếp hạng khả năng tìm việc làm, vị trí thứ 2 là Đại học Kyoto ... vị trí thứ nhất là ?

    Vào ngày 2 tháng 6 năm 2021, Nikkei HR và Nihon Keizai Shimbun đã công bố kết quả cuộc khảo sát “Bảng xếp hạng khả năng tìm việc làm”, một cuộc khảo sát về hình ảnh của trường đại học dưới góc nhìn của các nhà quản lý nhân sự. Đại học Hokkaido đứng đầu danh sách năm thứ hai liên tiếp. Cuộc khảo...
Top