Việc làm Nhật Bản : Xếp hạng khả năng tìm việc làm, vị trí thứ 2 là Đại học Kyoto ... vị trí thứ nhất là ?

Việc làm Nhật Bản : Xếp hạng khả năng tìm việc làm, vị trí thứ 2 là Đại học Kyoto ... vị trí thứ nhất là ?

images (44).jpg


Vào ngày 2 tháng 6 năm 2021, Nikkei HR và Nihon Keizai Shimbun đã công bố kết quả cuộc khảo sát “Bảng xếp hạng khả năng tìm việc làm”, một cuộc khảo sát về hình ảnh của trường đại học dưới góc nhìn của các nhà quản lý nhân sự. Đại học Hokkaido đứng đầu danh sách năm thứ hai liên tiếp.

Cuộc khảo sát hình ảnh của trường đại học được thực hiện trên tất cả các công ty niêm yết (không bao gồm các thị trường mới nổi như Jasdaq) và một số công ty chưa niêm yết hàng đầu tính đến tháng 2 năm 2021, và 834 công ty đã trả lời cuộc khảo sát. Thời gian khảo sát từ ngày 15/02 đến ngày 22/03/2021.

Kết quả khảo sát hình ảnh trường đại học "Xếp hạng khả năng tìm việc làm" từ góc độ nhân sự doanh nghiệp với vị trí thứ nhát "Đại học Hokkaido", vị trí thứ 2 "Đại học Kyoto", vị trí thứ 3 "Đại học Tohoku", vị trí thứ 4 "Đại học Tokyo", vị trí thứ 5 "Đại học Nagoya". Các trường đại học quốc gia chiếm 9 trong số 10 trường đại học hàng đầu, trong số 157 trường đại học trong bảng xếp hạng chung bao gồm 56 trường đại học quốc gia, 9 trường đại học công lập và 92 trường đại học tư thục.

Trong bảng xếp hạng theo khía cạnh, Đại học Hokkaido được xếp thứ 2 về "hoạt động", thứ nhất về "kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân", thứ 5 về "trí thông minh / khả năng học tập", và thứ 3 về "sự sáng tạo", tất cả đều ở trong top 5.

Ngoài bảng xếp hạng tổng thể, còn có bảng xếp hạng theo khu vực, bảng xếp hạng phụ (hoạt động, khả năng giao tiếp giữa các cá nhân, trí thông minh / khả năng học tập, tính độc đáo), bảng xếp hạng phiên bản đại học nhỏ, bảng xếp hạng trường đại học mà công ty muốn tuyển dụng, v.v. Chi tiết được công bố trong tạp chí "Tạp chí Nikkei Phiên bản Đặc biệt, Phiên bản Đại học Có giá trị 2022, Xếp hạng khả năng tìm việc làm".

◆ Khảo sát hình ảnh trường đại học từ góc độ nhân sự doanh nghiệp từ vị trí thứ nhất đến vị trí thứ 10 :

img_62b30327c9bd0d150676da595553c3e3315505.jpg


Vị trí thứ nhất: Đại học Hokkaido (tổng điểm 34,21)
Vị trí thứ 2: Đại học Kyoto (34,08)
Vị trí thứ 3: Đại học Tohoku (33,97)
Vị trí thứ 4: Đại học Tokyo (32,69)
Vị trí thứ 5: Đại học Nagoya (32,49)
Vị trí thứ 6: Đại học Quốc gia Yokohama (32,42)
Vị trí thứ 7: Học viện Công nghệ Tokyo (32,38)
Vị trí thứ 8: Đại học Kobe (32,27)
Vị trí thứ 9: Đại học Waseda (32,06)
Vị trí thứ 9: Đại học Hitotsubashi (32,06)

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top