hợp tác quốc tế

  1. yuri

    Kinh tế Hợp tác kinh tế với Nhật Bản "cần thiết" 92,6%. Triển vọng mang tính bi quan để cải thiện các mối quan hệ

    Phòng thương mại và công nghiệp Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến về sự cần thiết của hợp tác kinh tế với Nhật Bản đối với 202 công ty xuất nhập khẩu trong nước vào ngày 11-15 và kết quả là 92,6% số công ty được hỏi cho rằng "cần thiết", "không cảm thấy cần thiết" chỉ là 7,4%. Về...
Top