Kinh tế Hợp tác kinh tế với Nhật Bản "cần thiết" 92,6%. Triển vọng mang tính bi quan để cải thiện các mối quan hệ

Kinh tế Hợp tác kinh tế với Nhật Bản "cần thiết" 92,6%. Triển vọng mang tính bi quan để cải thiện các mối quan hệ

Phòng thương mại và công nghiệp Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến về sự cần thiết của hợp tác kinh tế với Nhật Bản đối với 202 công ty xuất nhập khẩu trong nước vào ngày 11-15 và kết quả là 92,6% số công ty được hỏi cho rằng "cần thiết", "không cảm thấy cần thiết" chỉ là 7,4%.

Về triển vọng cải thiện quan hệ giữa hai nước, đa số người được hỏi tỏ ra bi quan, cho rằng "tôi nghĩ những khó khăn hiện tại sẽ tiếp tục" (80,7%) và "tôi nghĩ nó sẽ trở nên tồi tệ hơn" (6,4%).

Triển vọng lạc quan rằng "tôi nghĩ rằng nó sẽ được cải thiện dần dần" chỉ là 12,9%.

Về trở ngại lớn nhất cản trở hợp tác giữa hai nước, 42,1% trả lời rằng đó là "vấn đề lịch sử". Tiếp theo là "sự xấu đi của môi trường bên ngoài như sự tái lan rộng của virus corona mới" (15,3%), "xích mích thương mại giữa hai nước như hạn chế xuất khẩu" (12,9%), và "tăng khả năng kiềm chế và cạnh tranh lẫn nhau" (10. 4%), "sự suy thoái về nhận thức quốc gia của cả hai nước"(9,9%).

Các vấn đề hỗ trợ chính sách để giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp bao gồm "bình thường hóa ngoại giao" và "hỗ trợ hậu cần" (25,5% mỗi bên), "phát hiện các vấn đề hợp tác" (12,3%), và "hỗ trợ phục hồi các trao đổi tư nhân (11%).

Kang Suk Gu, tổng giám đốc trụ sở thương mại quốc tế của phòng thương mại Hàn Quốc, cho biết, "các công ty ở cả hai quốc gia, vốn đang chịu xung đột ngoại giao và đại dịch corona mới, phải đáp ứng với việc tổ chức lại mạng lưới cung ứng toàn cầu." Ông nói: “chúng ta cần khôi phục nền tảng hợp tác Hàn-Nhật từ cộng đồng doanh nghiệp tư nhân, đồng thời nỗ lực khám phá và tương tác với các vấn đề hợp tác”.

 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2021-12-03T180121.360.jpg
    ダウンロード - 2021-12-03T180121.360.jpg
    8 KB · Lượt xem: 172

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top