hyogo

  1. yuki1485

    Địa danh So sánh mức lương trung bình của nhân viên văn phòng tại 3 tỉnh Osaka - Kyoto - Hyogo tại vùng Kansai

    Nếu bạn theo dõi các thống kê và kết quả khảo sát được công bố hàng ngày , bạn có thể thấy được nhiều khía cạnh khác nhau như kinh tế, y tế và giáo dục. Lần này, chúng ta hãy tập trung vào tình hình mức lương của 3 tỉnh "Osaka", "Kyoto", "Hyogo" là 3 tỉnh thuộc vùng Kansai từ cuộc khảo sát của...
Top