ioc

  1. yuki1485

    Xã hội Chủ tịch IOC Bach "Hoàn toàn tập trung vào việc quản lý giải đấu an toàn"

    Cuộc họp với IOC = Ủy ban Olympic Quốc tế và Ủy ban Tổ chức Thế vận hội để xác nhận tình trạng chuẩn bị của Thế vận hội Tokyo và Paralympic đã bắt đầu, và Chủ tịch IOC Bach cho biết, ""IOC cam kết tổ chức Thế vận hội một cách an toàn cho tất cả mọi người." , ông nhắc lại còn 2 tháng nữa là đến...
Top