izakaya

  1. yuri

    Doanh nghiệp Trong ngành công nghiệp quán nhậu đang hứng chịu sự tàn phá của đại dịch corona, công ty nào đã có "động thái tiếp theo"?

    Sự gia tăng số lượng người nhiễm virus corona mới đã ảnh hưởng đến ngành dịch vụ thực phẩm, đặc biệt là ngành công nghiệp quán nhậu (izakaya). Lần này, chúng tôi sẽ giới thiệu tình hình xung quanh ngành công nghiệp quán nhậu và các công ty đã bắt đầu đối mặt với những thách thức mới để thoát...
Top