kanagawa

  1. yuri

    Việc làm Kanagawa: 75% sinh viên quốc tế "gặp khó khăn về kinh tế". Công việc bán thời gian bị giảm do ảnh hưởng của corona, và sự hỗ trợ công cũng khan hiếm

    Một cuộc khảo sát bằng bảng câu hỏi của tổ chức quốc tế Kanagawa (quận Kanagawa, thành phố Yokohama) cho thấy ba trong số bốn du học sinh nước ngoài ở tỉnh Kanagawa cảm thấy rằng họ đang gặp khó khăn về tài chính. Do sự lây lan của vi-rút corona mới, việc đóng cửa tạm thời đã có ảnh hưởng nghiêm...
Top