kế hoạch vũ trụ

  1. yuri

    Sản phẩm Tỷ lệ phóng tên lửa thành công của Nhật Bản cao nhất thế giới | Đọc kế hoạch cơ bản về vũ trụ lần thứ 4

    Kế hoạch vũ trụ cơ bản lần thứ tư được xây dựng để định hướng chính sách vũ trụ quốc gia. Kể từ giai đoạn thứ ba cách đây 5 năm, môi trường xung quanh vũ trụ đã thay đổi mạnh mẽ và đổi mới công nghệ đã tiến bộ vượt bậc. Trong tương lai, nhu cầu cấp thiết là đảm bảo an ninh trong không gian và...
Top