kế thừa

  1. yuri

    Doanh nghiệp Thực trạng nguy hiểm ...Trung bình 61,7 tuổi, số phận của "giám đốc Nhật Bản ngày càng già đi"

    Giám đốc luôn già đi mỗi năm. Kết quả là năng lượng và sức mạnh thể chất của họ yếu đi, và cuối cùng sẽ buộc phải nghỉ hưu. Có lẽ trong 10 năm tới, giám đốc sẽ nghỉ hưu và sẽ có nhiều người kế nhiệm được bổ nhiệm làm giám đốc mới. * Loạt bài này là phiên bản được biên tập lại của "chiến lược...
Top