kết hôn muộn

  1. yuri

    Xã hội Tỷ lệ chưa kết hôn của nam giới ở đầu độ tuổi 30 là khoảng 47,4% ... Tình hình thực tế của tỷ lệ chưa kết hôn

    Hôn nhân là quá trình trở thành vợ chồng giữa nam và nữ dựa trên quy định của pháp luật. Gần đây, sự gia tăng số lượng người độc thân mà không kết hôn đã trở thành một chủ đề nóng, nhưng tình hình thực tế dựa trên ấn bản năm 2021 của "sách trắng về các biện pháp chống lại tỷ lệ sinh giảm" do Văn...
Top