kết hôn

  1. yuki1485

    Xã hội Sự gia tăng hôn nhân do thảm họa Corona... 50% những người chưa kết hôn muốn "ổn định công việc."

    Theo số liệu thống kê quan trọng do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố, số lượng các cuộc hôn nhân vào năm 2020 giảm 12,3% so với năm trước xuống còn 525.490 trường hợp , mức thấp nhất kể từ sau chiến tranh. Nhật Bản có xu hướng không có con trừ khi kết hôn, và việc giảm hoặc hoãn...
  2. yuki1485

    Xã hội Điều bất thường của thế giới !? Nhật Bản suy nghĩ đến "hệ thống kết hôn với họ riêng có tính chọn lọc" chưa được giới thiệu

    Việc vợ chồng nên chọn họ nào chắc chắn là điều tự do, tuy nhiên ... Ở Nhật Bản, có nhu cầu mạnh mẽ về việc đưa ra một hệ thống, nhưng rất khó để hiện thực hóa nó với việc " kết hôn với họ riêng có tính chọn lọc." Vào cuối năm ngoái, đảng cầm quyền và Đảng Dân chủ Tự do đã thông qua Kế hoạch...
Top