khách sạn hoàng gia

  1. yuki1485

    Lịch sử Nhật Bản : Lịch sử khách sạn Hoàng gia

    Ngày 3 tháng 11 năm 1897, khách sạn phong cách phương Tây đầu tiên của Nhật Bản "Khách sạn Hoàng Gia" ra đời. Nó được đề xuất bởi Bộ trưởng Ngoại giao Inoue Kaoru do chính sách Âu hóa, và nơi này nằm cạnh Rokumeikan, nơi nổi tiếng với các buổi vũ hội . Vì nó là một khách sạn hoàng gia , cổ đông...
Top