kháng thể siêu trung hòa

  1. yuki1485

    Covid-19 "Kháng thể siêu trung hòa" cũng có hiệu quả đối với các chủng đột biến . Chế tạo bởi Đại học Toyama

    Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Toyama và Viện Y tế Công cộng tỉnh Toyama đã thành công trong việc chiết xuất và chế tạo một "kháng thể siêu trung hòa" nhân tạo có hiệu quả chống lại các chủng đột biến của virus Corona mới. Khi được sử dụng cho những bệnh nhân bị bệnh nhẹ hoặc trung bình, kháng...
Top