khoa học

  1. yuki1485

    Xã hội Các nhà nghiên cứu có tầm ảnh hưởng trên thế giới, nhiều nhất là tại Đại học Harvard.

    Một danh sách các nhà nghiên cứu được chọn từ khắp nơi trên thế giới có các bài báo thường xuyên được trích dẫn trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và xã hội đã được công ty phân tích dữ liệu khổng lồ Claribate của Mỹ công bố một lần nữa trong năm nay. Số lượng lớn nhất là các nhà nghiên cứu...
Top