khoảng cách giới tính

 1. yuki1485

  Xã hội Khoảng cách giới tính ở Nhật Bản ở vị trí thứ 125, thấp nhất từ trước đến nay. Tỷ lệ tham gia chính trị chỉ có 5,7%.

  "Báo cáo Khoảng cách Giới tính" của Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã được công bố và Nhật Bản xếp thứ 125 trong số 146 quốc gia, thứ hạng thấp nhất từ trước đến nay. Chỉ số Khoảng cách Giới tính do tổ chức tư vấn Thụy Sĩ và Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố, xếp hạng các quốc gia bằng cách lập chỉ...
 2. yuki1485

  Xã hội Nhật Bản : Cần xóa bỏ “Khoảng cách giới tính” trước khi giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh giảm.

  Tỷ lệ sinh giảm của Nhật Bản là điều không thể ngăn chặn. Chính quyền Kishida cũng đang giải quyết vấn đề này như một vấn đề liên quan đến sự tồn tại của cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội. Tuy nhiên, nếu chúng ta duy trì quan điểm truyền thống của Nhật Bản về gia đình và cấu trúc xã hội đã tồn tại từ...
 3. yuki1485

  Chính trị "Khoảng cách giới tính" nổi bật ngay cả trong Nội Các Kishida, chỉ có 3 thành viên là nữ giới.

  Nội các Kishida mới thành lập chỉ có 3 thành viên là nữ giới trong số 20 người (trừ Thủ tướng Fumio Kishida). So với nội các Suga trước đây, khoảng cách giới tính giữa các chức vụ trong Nội các tiếp tục ở mức thấp so với các quốc gia khác. Trong nội các do Thủ tướng Fumio Kishida dẫn đầu, ba...
 4. yuki1485

  Việc làm Nhật Bản : Tôi cảm thấy có khoảng cách giới tính ở nơi làm việc. Hạng 3 "Lương khó tăng", hạng 2 "Lương thấp", hạng 1 là ?

  Trung tâm Thiết kế Nghề nghiệp, điều hành trang web thay đổi việc làm "Loại thay đổi công việc của phụ nữ", đã thực hiện một cuộc khảo sát với 868 thành viên về khoảng cách giới tại nơi làm việc. Khi được hỏi "Có khoảng cách giới tính ở nơi làm việc hiện tại của bạn không?", Kết quả cho thấy...
Top