Việc làm Nhật Bản : Tôi cảm thấy có khoảng cách giới tính ở nơi làm việc. Hạng 3 "Lương khó tăng", hạng 2 "Lương thấp", hạng 1 là ?

Việc làm Nhật Bản : Tôi cảm thấy có khoảng cách giới tính ở nơi làm việc. Hạng 3 "Lương khó tăng", hạng 2 "Lương thấp", hạng 1 là ?

Trung tâm Thiết kế Nghề nghiệp, điều hành trang web thay đổi việc làm "Loại thay đổi công việc của phụ nữ", đã thực hiện một cuộc khảo sát với 868 thành viên về khoảng cách giới tại nơi làm việc. Khi được hỏi "Có khoảng cách giới tính ở nơi làm việc hiện tại của bạn không?", Kết quả cho thấy 52,4% người được hỏi trả lời "Có".

16552011.jpg


"Tôi nghĩ chắc chắn là có " là 18,8%, "Tôi nghĩ có một chút" là 33,6% và khoảng cách giới tính là "có một nhóm " là 52,4%. Mặt khác, 30,1% người được hỏi trả lời "không có" và 17,5% trả lời "Tôi không nghĩ là có nhiều", tổng cộng là 47,6%.

Theo nhóm tuổi, số người suy nghĩ có khoảng cách về giới ngày càng tăng khi nhóm tuổi tăng lên. Đặc biệt, cứ 4 người ở độ tuổi 40 thì có 1 người trả lời rằng họ “chắcc chắn có”, cho thấy họ cảm thấy có sự chênh lệch mạnh mẽ.

Khảo sát đặt câu hỏi : "Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc thay đổi công việc vì khoảng cách giới tính chưa?" Kết quả là 73,5% số người được hỏi trả lời "Không". Khoảng một nửa số người được hỏi cảm thấy khoảng cách giới tính ở mức 52,4%, nhưng chỉ 1/4 nghĩ đến việc thay đổi công việc vì lý do đó.

Khi được hỏi " Bạn đã bao giờ trải qua (hoặc cảm thấy) khoảng cách giới tính ở nơi làm việc vì bạn là phụ nữ chưa?", 38,2% trả lời "Tôi được giao việc pha trà, dọn dẹp, v.v." là câu trả lời nhiều nhất . Tiếp theo là “lương thấp” (36,5%) và “khó tăng lương” (35,9%). Mặc dù 24,0% số người được hỏi trả lời "Không có gì đặc biệt", nhưng có thể thấy rằng phần lớn phụ nữ đang có sự chênh lệch ở nơi làm việc.

20210519-00000050-zdn_mkt-000-1-view.jpg


Khảo sát hỏi, " Việc là phụ nữ ảnh hưởng đến bạn tại nơi làm việc như thế nào?" Kết quả là “có phần bất lợi” được xếp đầu bảng với 43,1% . 25,6% người được hỏi trả lời rằng họ "sẽ không chịu ảnh hưởng bởi điều đó" , nhưng 18,6% cho rằng đó là "thuận lợi" và 55,7% cho rằng đó là "bất lợi", mức chênh lệch khoảng ba lần.

Với câu hỏi "Bạn nghĩ điều gì là cần thiết để thu hẹp khoảng cách giới tính ở nơi làm việc ?" Vị trí đầu tiên cho câu trả lời là "Thay đổi ý thức của giám đốc (ban lãnh đạo)" với 59,6%. Nhiều phụ nữ cảm thấy lãnh đạo cao nhất cần thay đổi ý thức của họ và thay đổi công ty.

Tiếp theo là "tạo ra một môi trường mà bất cứ ai cũng có thể nghỉ việc chăm sóc con cái một cách dễ dàng" (53,7%) và "tạo ra một môi trường mà các phong cách làm việc linh hoạt như làm việc từ xa và linh hoạt có thể được thiết lập" (46,5%).

Cuộc khảo sát được thực hiện trên Web từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4, nhắm mục tiêu đến các thành viên " Loại thay đổi công việc của phụ nữ".

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top