khôi phục

  1. yuri

    Kinh tế Ba rủi ro trong quá trình tiếp tục phục hồi nền kinh tế là tài chính, vắc xin và tỷ lệ tiết kiệm

    Nhìn ra toàn thế giới, nền kinh tế đang phục hồi thuận lợi trước sự lắng xuống của virus corona. Sự phục hồi của thực phẩm, đồ uống, du lịch và bán lẻ, vốn bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch corona vẫn còn, nhưng ngành sản xuất, chiếm tỷ trọng lớn trong GDP đã phục hồi như trước dịch corona. Trong...
Top