khu airin

  1. yuri

    Covid-19 Khu phố phố nghèo lớn nhất Nhật Bản "khu vực Airin" là một thị trấn vững mạnh trong đại dịch Corona

    "Khu vực Airin" ở Nishinari-ku, Osaka, được coi là thành phố lớn nhất Nhật Bản dành cho lao động làm công nhật. Có khoảng 25.000 người nhận phúc lợi trong quận, chiếm khoảng một phần tư tổng dân số. Có gần 500 người vô gia cư sống trên đường phố, chiếm khoảng 60% tổng số thành phố Osaka. Ngay cả...
Top