khủng hoảng corona

  1. yuki1485

    Kinh tế Nhà hàng đóng cửa, hơn 80% các nhà cung cấp như thực phẩm đã giảm doanh thu so với kỳ trước ,mức thâm hụt lên tới 40%.

    20% doanh thu hàng năm đã biến mất, và ảnh hưởng dự kiến sẽ nghiêm trọng hơn vào cuối năm tài chính. Trong khi các nhà hàng tiếp tục gặp khó khăn do sự lan rộng lây nhiễm virus Corona mới, thì những người bán buôn và sỉ thực phẩm tươi sống cho các nhà hàng cũng lâm vào tình cảnh khó khăn. Theo...
Top