khủng hoảng ukraina

  1. yuki1485

    Kinh tế Nhật Bản sẽ ngày càng nghèo hơn ? Sự yếu kém thực sự của nền kinh tế Nhật Bản do thâm hụt thương mại ``12 tháng liên tiếp''.

    ■ “Tăng trưởng kinh tế ổn định và giá cả ổn định” đã thay đổi hoàn toàn Đã khoảng sáu tháng trôi qua kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine bùng nổ. Cuộc khủng hoảng Ukraine đã làm thay đổi đáng kể môi trường xung quanh nền kinh tế thế giới. Đặc biệt, sự “phong tỏa” hay “phi toàn cầu hóa” của nền...
Top