khủng khoảng

  1. yuri

    Tiêu dùng Tiêu dùng cá nhân, lo sợ biến mất 4890 nghìn tỷ yên do tuyên bố khẩn cấp một lần nữa

    Việc ban hành lại tuyên bố khẩn cấp có thể sẽ tác động lớn đến nền kinh tế Nhật Bản vốn đang trên đà phục hồi. Vào ngày 4, giá cổ phiếu trung bình của Nikkei (225 loại) đã giảm hơn 400 yên so với giá đóng cửa cuối năm ngoái do ý thức cảnh giác về việc công bố tuyên bố khẩn cấp trên thị trường...
Top