kiểm soát ổ lây nhiễm

  1. yuri

    Covid-19 "Ban kiểm soát dịch corona mới của chính phủ đưa ra đề xuất khẩn cấp gồm "năm hành động"

    Shigeru Omi, chủ tịch ban kiểm soát lây nhiễm virus corona mới của chính phủ, đã tổ chức một cuộc họp báo vào đêm ngày 9, nói rằng, “không có nghi ngờ gì về việc lây nhiễm đang gia tăng trên toàn quốc. "Năm hành động" đã được đề xuất rằng "các yếu tố gia tăng" sẽ lớn hơn "các yếu tố giảm" như...
Top