kiểm tra pcr

  1. yuri

    Xã hội Số lượng kiểm tra PCR ở Tokyo bằng khoảng 60% so với ở Osaka. Tại sao lại ít như vậy?

    Phủ Osaka, nơi chưa dừng lại sự lây lan của virus corona mới, lần đầu tiên ghi nhận số người nhiễm mới vượt quá 1000 người vào ngày 13. Đây là lần đầu tiên ở Tokyo có số lượng người vượt quá 500 người vào thứ Ba kể từ ngày 2 tháng 2, khi tình trạng khẩn cấp được ban bố. Mặc dù sự lây nhiễm đang...
Top