kiểu công việc

  1. yuki1485

    Việc làm Hệ thống nhân viên chính thức của Nhật "siêu mê tín". Phong cách làm việc thông thường theo tiêu chuẩn thế giới là gì ?

    Có một từ là " tuyển dụng kiểu công việc" mà tôi thường thấy và nghe trên báo chí và tin tức những ngày này. Mọi người biết bao nhiêu về điều này? Việc làm việc tại nhà đã tăng lên do Corona và các bài báo như "Bạn không thể ứng phó tại nhà trừ khi đó là tuyển dụng kiểu công việc" và "Nếu bạn...
Top