kinai

  1. yuri

    Lịch sử Ý nghĩa và sự khác biệt của "Kansai", "Kinki", "Kinai", "Kamigata" và "Naniwa" là gì?

    Có rất nhiều tên gọi cho các khu vực như Kyoto và Osaka, chẳng hạn như "Kansai" và "Kinki", nhưng bạn có biết mỗi tên có ý nghĩa như thế nào không? Một số người có thể không sử dụng nó đúng cách, nhưng có sự khác biệt nào về ý nghĩa hoặc khu vực không? Lần này, tôi đã tìm hiểu ý nghĩa và sự...
Top