kinh tế trì trệ

  1. yuki1485

    Kinh tế Nền kinh tế Nhật Bản đối mặt với ba rủi ro: ”tăng trưởng âm có thể trở nên bình thường hóa”.

    Bị bỏ xa so với các nước lớn ... Ba rủi ro đã bắt đầu xảy ra trên thực tế. Đầu tiên là cuối tuần trước (ngày 7 tháng 5). Tuyên bố tình trạng khẩn cấp thứ ba chống lại Corona mới đã được quyết định mở rộng và kéo dài, dự kiến tình trạng kinh tế khó khăn sẽ còn kéo dài. Mặc dù điều đó phụ...
  2. yuki1485

    Kinh tế Nhật Bản : Tăng trưởng chậm do ảnh hưởng của Corona và dịch vụ nguồn nhân lực.

    Nền kinh tế tiếp tục trì trệ do ảnh hưởng của đợt lây nhiễm Corona mới. Tỷ lệ thất nghiệp đang có xu hướng tăng lên và tỷ lệ tuyển dụng đã giảm đáng kể. Tỷ lệ tuyển dụng đạt 1,6 lần vào năm 2019, cao như những năm 1970, nhưng đã giảm mạnh xuống 1,06 lần vào tháng 11 năm ngoái. Mặc dù cảm giác...
Top