kỷ băng hà việc làm

  1. yuki1485

    Việc làm Nhật Bản : Lý do có thể tuyên bố rằng kỷ băng hà việc làm sẽ không còn đến nữa

    Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 11 năm 2020 đã giảm từ 3,1% của tháng trước xuống 2,9%. Tương tự, tỷ lệ giới thiệu việc làm cho các ứng viên ngừng giảm ở mức 1,06 và được cải thiện trong tháng thứ hai liên tiếp. Cú sốc Corona được cho là sẽ dẫn đến một cuộc suy thoái tương tự như cú sốc Lehman...
Top