làm việc suốt đời

  1. yuri

    Việc làm Lý do đáng ngạc nhiên tại sao các công ty Nhật Bản không thể thoát khỏi hệ thống việc làm trọn đời

    "Hệ thống việc làm trọn đời" từng hỗ trợ phát triển kinh tế Nhật Bản được cho là sẽ sụp đổ không dấu vết trong tương lai gần. Lý do cho điều này là những thay đổi xã hội lớn như sự tiến bộ của chủ nghĩa toàn cầu và công nghệ thông tin, và sự xuất hiện của đại dịch corona. Tuy nhiên, ngay cả...
Top