làn sóng lây nhiễm

  1. yuri

    Covid-19 Chính quyền Suga cho biết thời điểm đỉnh điểm lây nhiễm. Thiết lập các biện pháp để nhận thức và làm rõ trách nhiệm

    Thế vận hội Tokyo trong đại dịch corona mới đã kết thúc. Những người phản đối Thế vận hội sẽ bị mê hoặc bởi cơn sốt huy chương. Tuy nhiên, khi nó kết thúc, mọi người đều được nhắc nhở rằng họ đã hoàn toàn đắm chìm trong cuộc sống hàng ngày khắc nghiệt của đại dich corona, và họ cảm thấy chán...
Top