lãng phí thức ăn

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Vấn đề lãng phí thực phẩm , 6 triệu tấn chất thải thực phẩm trong năm tài chính 2018. Mức thấp nhất kể từ năm tài chính 2012.

    Chính phủ Nhật Bản đã công bố vào ngày 27 rằng số lượng "thực phẩm lãng phí" bị vứt mặc dù vẫn còn ăn được ước tính là 6 triệu tấn trong năm tài chính 2018. Con số đã giảm 120.000 tấn so với năm trước, mức thấp nhất kể từ năm 2012 khi bắt đầu ước tính . Chất thải thực phẩm từ các hộ gia đình...
  2. yuki1485

    Xã hội "Ưu tiên chi phí thông tin liên lạc hơn bữa ăn". Tại sao vấn đề "tầng lớp người nghèo tiềm ẩn" của Nhật Bản lại nghiêm trọng như vậy ?

    Bạn có biết rằng trong khi muốn hỗ trợ người dân ở các quốc gia châu Á và châu Phi đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng, chúng ta cũng gặp vấn đề nghiêm trọng về lương thực ở đất nước của chúng ta, Nhật Bản ? Chúng ta cần biết gì bây giờ và chúng ta có thể làm gì đối...
Top