Xã hội Nhật Bản : Vấn đề lãng phí thực phẩm , 6 triệu tấn chất thải thực phẩm trong năm tài chính 2018. Mức thấp nhất kể từ năm tài chính 2012.

yuki1485

Moderator
Chính phủ Nhật Bản đã công bố vào ngày 27 rằng số lượng "thực phẩm lãng phí" bị vứt mặc dù vẫn còn ăn được ước tính là 6 triệu tấn trong năm tài chính 2018. Con số đã giảm 120.000 tấn so với năm trước, mức thấp nhất kể từ năm 2012 khi bắt đầu ước tính . Chất thải thực phẩm từ các hộ gia đình giảm 80.000 tấn xuống 2,76 triệu tấn và của các nhà hàng và cửa hàng tiện lợi giảm 40.000 tấn xuống 3,24 triệu tấn.

Bộ Môi trường phân tích rằng việc giảm số lượng chất thải thực phẩm của các hộ gia đình là "có thể do nhận thức ngày càng tăng về việc giảm lãng phí thực phẩm." Bộ kêu gọi các doanh nghiệp và các hộ gia đình giảm hơn nữa lượng chất thải thực phẩm, giảm một nửa so với năm tài chính 2000 xuống còn 4,89 triệu tấn trước năm 2030.

Lượng thực phẩm lãng phí được ước tính từ các báo cáo từ các doanh nghiệp liên quan và các cuộc điều tra về rác thải sinh hoạt của các thành phố.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Đính kèm

  • 6dae1ac7e68d1b0aa69ef8218f58bc5722e7d29c3597e3a326add802f86b318e.jpg
    6dae1ac7e68d1b0aa69ef8218f58bc5722e7d29c3597e3a326add802f86b318e.jpg
    91.8 KB · Lượt xem: 177
Top