lãng phí thuế

  1. yuri

    Kinh tế Báo cáo từ cơ quan kiểm toán lãng phí thuế 29,7 tỷ yên, việc kiểm tra thực tế đã giảm đáng kể do corona

    Vào ngày 10, cơ quan kiểm toán đã đệ trình lên Thủ tướng Yoshihide Suga một báo cáo về việc quyết toán các tài khoản cho năm Reiwa đầu tiên đã điều tra của các văn phòng chính phủ và các tập đoàn do chính phủ tài trợ. Số trường hợp chỉ ra sử dụng lãng phí thuế và yêu cầu cải thiện hệ thống là...
Top