Kinh tế Báo cáo từ cơ quan kiểm toán lãng phí thuế 29,7 tỷ yên, việc kiểm tra thực tế đã giảm đáng kể do corona

Kinh tế Báo cáo từ cơ quan kiểm toán lãng phí thuế 29,7 tỷ yên, việc kiểm tra thực tế đã giảm đáng kể do corona

Vào ngày 10, cơ quan kiểm toán đã đệ trình lên Thủ tướng Yoshihide Suga một báo cáo về việc quyết toán các tài khoản cho năm Reiwa đầu tiên đã điều tra của các văn phòng chính phủ và các tập đoàn do chính phủ tài trợ. Số trường hợp chỉ ra sử dụng lãng phí thuế và yêu cầu cải thiện hệ thống là 248 trường hợp, tổng số tiền thu được là 29,7 tỷ yên, là con số và tổng số tiền nhỏ nhất trong 10 năm qua. Với sự lây lan của virus corona mới, việc “kiểm tra thực tế” mà các thanh tra đến từng bộ, ngành để điều tra đã buộc phải giảm đáng kể.

Trong quá trình kiểm tra dự án các biện pháp ứng phó với thiên tai, cũng đã khảo sát các biện pháp ứng phó với ngập lụt như máy phát điện tư nhân tại 63 bệnh viện cơ sở thiên tai tiếp nhận người bị thương và ốm đau 24/24 giờ trong trường hợp thiên tai và nhận thấy có 6 bệnh viện chưa thực hiện hoặc còn thiếu. Trong lĩnh vực an sinh xã hội, đã khảo sát 25 cơ sở “giữ trẻ ốm đau” là các nhà trẻ do công ty điều hành. Có 11 cơ sở hoàn toàn không hoạt động hoặc bị hủy bỏ và không có kế hoạch hoạt động trở lại.

Từ báo cáo này, tính “công bằng” của hệ thống và doanh nghiệp được làm rõ dưới góc độ thanh tra. Cơ quan kiểm toán đã yêu cầu Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cải thiện quyền lợi “trợ cấp sau khi hoàn thành” của trợ cấp thất nghiệp để không có sự khác biệt giữa các cơ quan lao động.

Có 205 "vấn đề không hợp lý" được phát hiện là vi phạm pháp luật và quy định hoặc thực hiện ngân sách không phù hợp (số tiền được chỉ ra: 8,75 tỷ yên). Số tiền lớn nhất được cơ quan này chỉ ra là 10,1 tỷ yên từ Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch. Tiếp theo là Bộ Ngoại giao với 5,7 tỷ yên và Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi với 4,3 tỷ yên.

Theo cơ quan kiểm toán, tất cả các cuộc kiểm tra thực tế đã bị hủy bỏ vào tháng 4 và tháng 5 năm nay do ảnh hưởng của dịch virus corona mới. Ngoài ra, tổng số ngày thanh tra trong một năm tính đến tháng 9 năm nay đã giảm hơn 40% so với năm trước, do sau đó số lượng thanh tra đã được hạn chế một phần.

■ Báo cáo kiểm tra kết quả tài chính của cơ quan kiểm toán, nơi giám sát tài chính quốc gia độc lập với Nội các, Quốc hội và Tòa án, đã kiểm tra các báo cáo tài chính của từng bộ và cơ quan, cũng như các tập đoàn mà chính phủ quốc gia đầu tư hơn một nửa số vốn. Kết quả sẽ được tổng hợp và trình Thủ tướng chính phủ vào mùa thu hàng năm để công bố. Ngoài việc chỉ ra việc thực thi ngân sách vi phạm pháp luật như một "vấn đề không hợp lý", nó sẽ đưa ra các ý kiến và yêu cầu các biện pháp để thuế có thể được sử dụng một cách hiệu quả. Khi cơ quan kiểm tra xét thấy cần thiết, hoặc khi có kết quả kiểm tra theo yêu cầu của quốc hội thì báo cáo Nội các và quốc hội mà không cần chờ báo cáo thanh tra quyết toán và công bố.

 

Đính kèm

  • ダウンロード (100).jpg
    ダウンロード (100).jpg
    8.4 KB · Lượt xem: 429

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top