lây nhiễm trong cộng đồng

  1. yuki1485

    Covid-19 Chìa khóa để ngăn chặn các chủng đột biến Corona là khu vực thủ đô . Cảnh báo lây nhiễm cao cho nhiều trẻ em

    Vào ngày 8, 11 người đã được xác nhận bị nhiễm chủng đột biến virus Corona mới được cho là có khả năng lây nhiễm cao , như ở tỉnh Hyogo, nâng số ca lây nhiễm là 49 người ở trong nước và 43 người được kiểm dịch tại sân bay. Có 37 người nghi ngờ lây nhiễm trong cộng đồng , chủ yếu ở khu vực thủ đô...
Top