lễ daijosai

  1. yuki1485

    Lịch sử Lễ Daijosai và lễ Niinamesai, nghi lễ bí mật để trở thành Thiên Hoàng là gì ?

    Ngày 23 tháng 11 là Ngày Tạ ơn Lao động. Theo "Luật các ngày lễ quốc gia", đó là ngày được cho là ngày “người dân tôn trọng lao động , chúc mừng sản xuất và biết ơn lẫn nhau”. Những ngày như ngày lễ thành nhân, ngày thể thao, ngày của biển, ngày của người cao tuổi có việc chuyển sang Thứ Hai như...
Top