lễ tình nhân

  1. yuki1485

    Lịch sử Lịch sử Ngày lễ tình nhân ở Nhật Bản

    Ngày 14 tháng 2 là ngày lễ tình nhân ! Ở Nhật Bản, đó là sự kiện phụ nữ tặng sô cô la cho người đàn ông họ yêu. Gần đây, dường như có rất nhiều cách để thưởng thức nó, chẳng hạn như "sô cô la bạn bè" cho bạn bè và "sô cô la cho tôi" để đàn ông mua cho chính mình. Ngày lễ tình nhân bắt nguồn từ...
Top