lễ trưởng thành

  1. yuri

    Người Nhật Khó có chuyện "hẹn vào năm sau", phản ứng của người buôn bán lễ phục kimono trước việc hủy bỏ lễ thành nhân

    Sự lây lan của virus corona mới vẫn chưa dừng lại, và nó phủ một bóng đen lên nghi lễ thành nhân. Lễ thành nhân lần lượt bị hủy bỏ trên toàn quốc, bao gồm cả thành phố Sapporo, Hokkaido. Một số chính quyền địa phương đã trì hoãn nó. Trong khi chính phủ đang xem xét ban hành một tuyên bố khẩn cấp...
Top