lịch sử sơn mài

  1. yuri

    Lịch sử [Văn hóa Nhật Bản đẳng cấp thế giới] Có từ thời Jomon? Lịch sử sơn mài

    Trong khi đồ gốm sứ được gọi là "China" (Trung Quốc) trong tiếng Anh, đồ sơn mài được gọi là "Japan" (Nhật Bản), và sơn mài cũng được coi là một nền văn hóa Nhật Bản đẳng cấp thế giới. Trong thời kỳ Heian, thái tử của thiên hoàng Montoku, Koretaka Shinnou, đã đến thăm chùa Horinji ở Arashiyama...
Top