lợi ích tiêm chủng

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Lợi ích từ việc tiêm chủng. Hướng tới khai thác nhu cầu cho ngành du lịch và vận tải.

    Với sự tiến bộ của việc tiêm chủng vắc xin Corona mới, các kế hoạch lợi ích đi lại cho những người được tiêm chủng đã được mở rộng. Chúng phủ đang có ý định cung cấp các chuyến tham quan giới hạn, phân phối vé giảm giá tại các cơ sở lưu trú và các chuyến tàu đặc biệt đối với những người đã hoàn...
Top