lời mời làm việc

 1. yuki1485

  Việc làm Nhật Bản : Tỷ lệ lời mời làm việc cho sinh viên đại học tốt nghiệp vào mùa xuân tới, tính đến tháng 10 đạt 74%.

  Một cuộc khảo sát của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi và Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ đã tiết lộ vào ngày 18 cho biết tỷ lệ lời mời làm việc của sinh viên đại học dự kiến tốt nghiệp vào mùa xuân tới và muốn tìm việc làm kể từ ngày 1 tháng 10 là 74,1%, tăng 2,9 điểm phần...
 2. yuki1485

  Việc làm Nhật Bản : Tỷ lệ lời mời làm việc của sinh viên đại học đạt 87,8%, tăng so với cùng kỳ năm trước.

  Recruit, công ty điều hành trang thông tin việc làm Rikunabi, đã thông báo vào ngày 19 rằng 87,8% sinh viên đại học dự kiến tốt nghiệp vào năm 2023 đã nhận được lời mời làm việc kể từ ngày 1 tháng 8, tăng 2,5 điểm so với năm trước. Với sự phục hồi nhu cầu từ đại dịch Corona mới làm tăng mức độ...
 3. yuki1485

  Việc làm Tỷ lệ nhận được lời mời làm việc của học sinh trung học phổ thông là 62%. Các vị trí tuyển dụng giảm khoảng 20% so với trước khi lây lan Corona.

  Tỷ lệ cung cấp lời mời làm việc cho học sinh trung học phổ thông sẽ tốt nghiệp vào mùa xuân tới là 62% vào cuối tháng 9. Số lượng lời mời làm việc từ các công ty đã giảm khoảng 20% so với cùng kỳ trước khi dịch bệnh Corona lây lan, và Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cho biết, "Chúng tôi muốn tiếp...
 4. yuki1485

  Việc làm Hủy bỏ lời mời làm việc , Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản tăng cường hỗ trợ cho 100 sinh viên và học sinh trên toàn quốc .

  Theo một cuộc khảo sát của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản , 100 sinh viên đại học và học sinh trung học dự kiến kiếm việc làm vào mùa xuân này nhưng bị công ty hủy lời mời làm việc do ảnh hưởng của Corona mới vẫn tiếp diễn . Chỉ có 14 người đã tìm được công việc mới , Bộ Y tế, Lao động...
Top