lời mời làm việc

  1. yuki1485

    Việc làm Tỷ lệ nhận được lời mời làm việc của học sinh trung học phổ thông là 62%. Các vị trí tuyển dụng giảm khoảng 20% so với trước khi lây lan Corona.

    Tỷ lệ cung cấp lời mời làm việc cho học sinh trung học phổ thông sẽ tốt nghiệp vào mùa xuân tới là 62% vào cuối tháng 9. Số lượng lời mời làm việc từ các công ty đã giảm khoảng 20% so với cùng kỳ trước khi dịch bệnh Corona lây lan, và Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cho biết, "Chúng tôi muốn tiếp...
  2. yuki1485

    Việc làm Hủy bỏ lời mời làm việc , Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản tăng cường hỗ trợ cho 100 sinh viên và học sinh trên toàn quốc .

    Theo một cuộc khảo sát của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản , 100 sinh viên đại học và học sinh trung học dự kiến kiếm việc làm vào mùa xuân này nhưng bị công ty hủy lời mời làm việc do ảnh hưởng của Corona mới vẫn tiếp diễn . Chỉ có 14 người đã tìm được công việc mới , Bộ Y tế, Lao động...
Top