Việc làm Nhật Bản : Tỷ lệ lời mời làm việc của sinh viên đại học đạt 87,8%, tăng so với cùng kỳ năm trước.

Việc làm Nhật Bản : Tỷ lệ lời mời làm việc của sinh viên đại học đạt 87,8%, tăng so với cùng kỳ năm trước.

images - 2022-08-19T151818.423.jpg


Recruit, công ty điều hành trang thông tin việc làm Rikunabi, đã thông báo vào ngày 19 rằng 87,8% sinh viên đại học dự kiến tốt nghiệp vào năm 2023 đã nhận được lời mời làm việc kể từ ngày 1 tháng 8, tăng 2,5 điểm so với năm trước. Với sự phục hồi nhu cầu từ đại dịch Corona mới làm tăng mức độ sẵn sàng tuyển dụng của các công ty, số lượng sinh viên nhận được nhiều lời mời làm việc ngày càng tăng. Các công ty được yêu cầu thực hiện các biện pháp như giữ chân nhân viên và tuyển dụng thêm nhân viên để chuẩn bị cho các trường hợp thôi việc.

63,2% sinh viên nhận được lời mời làm việc từ hai công ty trở lên. 61,2% sinh viên đã từ chối lời mời làm việc và cả hai đều tăng trong năm thứ hai liên tiếp. Theo ngành, ngành thông tin và truyền thông có số lượng công ty nhận được lời mời làm việc cao nhất với 27,1%.

Khảo sát nhận được câu trả lời từ 1.174 sinh viên đại học đã từ ngày 1 đến ngày 3 của tháng này.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Your content here
Top