luật nhập cư

  1. yuri

    Xã hội Thế hệ Z lên tiếng phản đối dự luật sửa đổi luật nhập cư. Mệt mỏi trước sự phân biệt đối xử chỉ vì là "người nước ngoài"

    Chính "gen Z" là người đã bãi bỏ hiệu quả dự luật sửa đổi luật kiểm soát nhập cư (luật nhập cư). Dự luật này đã chỉ ra các vấn đề nhân quyền đối với người nước ngoài. Tại sao những người trẻ tuổi lại phẫn nộ? Từ ngày 19 tháng 7 năm 2021 của AERA. * * * * Đêm ngày 15 tháng 4. Trước Quốc hội...
  2. yuri

    Pháp luật Hệ thống tị nạn của Nhật Bản và Liên hợp quốc cũng có vấn đề. Luật nhập cư sửa đổi, có thể được hồi hương trong quá trình làm thủ tục

    Sửa đổi Luật Người tị nạn nhập cư để xem xét lại hệ thống giam giữ và trục xuất người nước ngoài. Trọng tâm là tạo ra một ngoại lệ đối với hệ thống thông thường, trong đó việc trục xuất bị tạm dừng trong quá trình xác nhận người tị nạn và các đơn đăng ký lần thứ 3 cho phép trục xuất. Đây sẽ là...
Top